facebook

GS Tatry

Partner: Logo Gama

Szanujemy nie marnujemy!

SZANUJEMY NIE MARNUJEMY!

Marnowanie żywności jest znaczącym problemem zarówno w sensie moralnym – w czasach, kiedy wciąż tak wielu ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa – jak i gospodarczym, ponieważ prowadzi do marnowania zasobów takich jak energia, woda, gleba, czy ludzka praca.

Ponieważ skala zjawiska jest ogromna, podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia ilości marnowanej żywności, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Działania te muszą być podejmowane na wielu polach, gdyż do marnowania żywności dochodzi na wszystkich etapach produkcji, sprzedaży i spożywania jedzenia.


Ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności

Realizując starania o ograniczanie marnotrawstwa, polski ustawodawca uchwalił 19 lipca 2019 roku ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1680, tekst jednolity z dnia 16 września 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1645, tekst ustawy można znaleźć tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001680

Ustawa ta weszła w życie 18 września 2019 roku. Przez pierwsze dwa lata obowiązywała w ograniczonym zakresie, jednak od 19 września 2021 r. jej działanie zostanie rozszerzone, a obowiązkami w niej określonymi zostaną objęte również mniejsze placówki handlowe.

Partnerzy

Copyright © GS Bukowina Tatrzańska Sp. z.o.o | Wykonanie Strony internetowe Zakopane "U Ciwersa"