facebook

GS Tatry

Partner: Logo Gama

O firmie

Misją GS jest działalność komercyjna nastawiona na optymalizację korzyści finansowych dla udziałowców, z zarządem menedżerskim, przy współdziałaniu w realizacji zadań gospodarczych ze świadomymi swej roli pracownikami, bez łamania zasad solidarności.


Organy Spółki uznają, że warunkiem prawidłowej realizacji misji i celów jest demokratyczny oraz systematyczny nadzór ze strony udziałowców, także czytelna struktura organizacyjna i kompetencje ciała zarządzającego.

Dodatkowym warunkiem powodzenia są szkolenia, obiektywna rekrutacja wykwalifikowanych pracowników, weryfikacja strategii firmy i dostosowywanie celów do zmian otoczenia prawno – gospodarczego z udziałem statutowych organów, przy udziale kierowników głównych placówek gospodarczych.

Efektem realizacji misji winna być stale wzrastająca satysfakcja klientów. Ostatecznym celem jest szeroka oferta towarowa dla klientów po rynkowej cenie, gwarantująca przy optymalnej marży zadowolenie kupujących i słuszne przychody spółce.


Reprezentacja:
Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem. w przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja jest jednoosobowa.
Aktualny skład organów Spółki:

Zarząd:

Budz Jan - Prezes Zarządu,

Litera Paweł - Wiceprezes

Budz Łukasz - Wiceprezes

 

Rada Nadzorcza:

Budzyński Stanisław         - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Fudala Anna                        - z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Świdzińska Janina              - sekretarz Rady Nadzorczej

Chromik Iwona                   - Członek Rady Nadzorczej
Kuchta Maria                        - Członek Rady Nadzorczej
Kobylarczyk Jan                  - Członek Rady Nadzorczej
Pawlak Anna                       - Członek Rady Nadzorczej
Haładyna Stanisław Józef - Członek Rady Nadzorczej
Łapka Danuta Małgorzata - Członek Rady Nadzorczej
 

Partnerzy

Copyright © GS Bukowina Tatrzańska Sp. z.o.o | Wykonanie Strony internetowe Zakopane "U Ciwersa"