facebook

GS Tatry

Partner: Logo Gama

 

Kliknij aby pobrać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż spółka GS Bukowina Tatrzańska Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ulicy Kościuszki 36 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
Imię, Nazwisko, nr telefonu, Data urodzenia, adres e-mail, Adres zamieszkania.
Dane te były pozyskiwane od dnia 18.07.2017 czyli od początku trwania programu Karta Stałego Klienta.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) jest GS Bukowina
Tatrzańska Sp. z o.o ul. Kościuszki 36, 34-530 Bukowina Tatrzańska REGON 120871561,
NIP: 7361680913

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Kościuszki 36, 34-530 Bukowina Tatrzańska lub email: bok@gstatry.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Kościuszki 36, 34-530 Bukowina Tatrzańska lub email: bok@gstatry.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, C RODO tj.

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów.

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

W celu komunikacji marketingowej - uzasadniony interes administratora polegający na
dostarczaniu klientom informacji o ofertach i dostępnych promocjach w GS Bukowina
Tatrzańska Sp. z o.o.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu uczestnictwa w
programie Karta Stałego Klienta. Ponadto, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu
komunikacji marketingowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykazania chęci ich usunięcia przez
Panią/Pana.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez GS Bukowina Tatrzańska Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: http://www.gstatry.pl/podstrona,rodo,9.htm

Formułując powyższe informacje, Spółka kierowała się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe, konkretne i precyzyjne zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO. W związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

 

Partnerzy

Copyright © GS Bukowina Tatrzańska Sp. z.o.o | Wykonanie Strony internetowe Zakopane "U Ciwersa"